Onze aanpak…

Biodiversity in Business gaat verder dan alleen advies in duurzaam ondernemen. Vanuit de wens tot blijvende vernieuwing maar ook vanuit de drang om tot praktische resultaten te komen doen wij naast advieswerk ook onderzoek. Wij schrijven liever geen rapporten maar gaan voor daadwerkelijk resultaat. Dat betekent dat wij vaak een aanjaagrol hebben of initiatiefnemer zijn voor implementatie. Vanuit het besef dat iedereen binnen zijn eigen invloedsfeer een keuze kan maken om iets te veranderen, richt Biodiversity in Business zich op oplossingen en handelingsperspectieven voor verschillende stakeholders. Omdat we ons richten op het daadwerkelijke resultaat werken wij graag met bedrijven en partijen die vooruit willen op duurzaamheid.

Biodiversity in Business werkt in de landbouw, het voedselsysteem als geheel en in werkvelden zoals de biobased-economie en de financiële sector etc. Wij werken voor bedrijven, overheden en kennisinstellingen.

als adviesbureau

Wij combineren verschillende perspectieven. Wij analyseren vraagstukken vanuit het systeemperspectief (sociaal, economisch en ecologisch) en het bedrijfsperspectief om dilemma’s bloot te leggen. Daarna verbinden wij de belangen van verschillende stakeholders om voor deze dilemma’s oplossingen te bedenken.
De volgende elementen zijn onderdeel van onze aanpak:

  • Analyseren van bedrijfsvraagstukken vanuit een systeemperspectief
  • Beoordelen van bedrijfseconomische haalbaarheid van duurzame oplossingen
  • Omdenken en innoveren van bedrijfsproposities
  • Ontwikkelen van strategieën, instrumenten en kennisproducten voor transitie
  • Realiseren van duurzame resultaten door nieuwe combinaties
  • Onderhandelen met- en samenbrengen van stakeholders in gebieden

Voorbeelden

Analyseren van bedrijfsvraagstukken vanuit een systeemperspectief

Ondernemers opereren in een breed sociaal-maatschappelijk systeem van wetten, regels, belangen, cultuur en andere partijen (het systeem). Wij vinden het een uitdaging om zowel uw directe bedrijfsvraagstuk op te lossen als de achterliggende problematiek in het systeem aan te pakken.

Beleidsorganisaties, financiële instelling of maatschappelijke partij, zijn ook onderdeel van het systeem. Wij kijken naar de mogelijkheden die u heeft dat systeem bij te sturen en daarmee meer perspectief op (agrarisch) bedrijfsniveau te creëren.

Samen uw mogelijkheden bespreken?

Beoordelen van bedrijfseconomische haalbaarheid van duurzame oplossingen

Biodiversity in Business kan helpen inzichtelijk te krijgen of veranderingen binnen het bedrijf haalbaar zijn. Wij kijken altijd vanuit de gehele bedrijfsvoering: van inkomsten en uitgaven tot strategische partners en klantenrelaties. Dit geeft een veel completer beeld dan het verdienmodel alleen.

Ook zoeken wij naar mogelijkheden om de haalbaarheid van veranderingen te vergroten door suggesties te geven voor het slim aanpassen van de bedrijfsvoering aan de nieuwe situatie.

Uw bedrijfsvoering optimaliseren?

Omdenken en innoveren van bedrijfsproposities

Bedrijven kunnen meerdere waarden creëren. Denk bijvoorbeeld aan een smaakvol product, landschapsbeheer of een gevoel van gemeenschap. Dit noemen wij het ‘waarde aanbod’. Wij helpen bedrijven en organisaties hun waarde aanbod te formuleren.

Ook gaan wij op zoek naar een manier waarop meerdere belangen gediend kunnen worden door dit waarde aanbod. Dit resulteert vaak in nieuwe klantengroepen en strategische partnerschappen. Zo innoveren wij bedrijfsproposities.

Wat is uw waarde-aanbod?

Ontwikkelen van strategieën, instrumenten en kennisproducten voor transitie

Wij graven dieper dan de oppervlakkige uitdagingen en proberen tot de kern, het achterliggende probleem, te komen. Op die manier vinden wij ‘systeemknelpunten’ en zoeken naar strategieën, instrumenten en kennisproducten om die knelpunten op te lossen. Een voorbeeld, veel boeren hebben extra toegang tot land nodig om te verduurzamen.

Ook zijn de financiële lasten van het beschikbare aanbod van grond vaak hoog. Toegang tot betaalbare grond is zo’n systeemknelpunt. In opdracht voor een aantal maatschappelijke partijen, werkt Biodiversity in Business (in samenwerking met anderen) aan een financieel instrument om toegang tot land voor boeren te verbeteren.

Interesse om dieper te graven?

Realiseren van duurzame resultaten door nieuwe combinaties

De kern van het werk van Biodiversity in Business is het samenbrengen van perspectieven, kennis en belangen: het ondernemersperspectief, het systeemperspectief, het beleidsperspectief, ecologische kennis, (bedrijfs)economische kennis, belangen van ondernemers, belangen van instituten en gebiedspartijen.

Juist door te combineren ontstaan er nieuwe mogelijkheden en doen win-win situaties zich voor.

Zelf duurzame resultaten realiseren?

Onderhandelen met- en samenbrengen van stakeholders in gebieden

Wij werken graag vanuit de context van een gebied. Mensen hechten waarde aan het gebied waar ze wonen en werken. Gebiedspartijen, ondernemers en bewoners in het gebied hebben een gezamenlijk belang om het gebied, hun achtertuin, leefbaar te houden.

Wij dagen uit ondernemers oplossingen te formuleren voor uitdagingen in het gebied. En vanuit de gezamenlijke uitdagingen zoeken we manieren waarop de oplossingen die ondernemers aanbieden te verwaarden.

Zo ontstaan er nieuwe verdienmodellen en samenwerkingsverbanden.

Op zoek naar de uitdagingen binnen uw gebied?

Bekijk ons aanbod

Ontmoet ons team