Onze aanpak…

Biodiversity in Business gaat verder dan alleen adviseren over duurzaam ondernemen,  wij nemen zelf vaak het initiatief. Wij schrijven liever geen rapporten maar gaan voor daadwerkelijk resultaat. Vanwege de wens om te blijven vernieuwen, doen wij naast advieswerk ook onderzoek naar fundamentele knelpunten die verandering in de weg staan. Door dit onderzoek actiegericht te doen, zijn onze bevindingen maatschappelijk relevant en oplossingsgericht. Biodiversity in Business richt zich op oplossingen en handelingsperspectieven voor verschillende stakeholders, omdat iedereen in zijn eigen invloedsfeer de keuze kan maken om iets ten positieve te veranderen. Omdat we ons richten op het daadwerkelijke resultaat werken wij graag met bedrijven en partijen die lef hebben en de keuze maken om vooruit te willen op duurzaamheid.

Biodiversity in Business werkt in de landbouw, het voedselsysteem als geheel en in werkvelden zoals de biobased-economie en de financiële sector etc. Wij werken voor bedrijven, overheden en kennisinstellingen.

als adviesbureau

Wij combineren verschillende perspectieven. Wij analyseren vraagstukken zowel vanuit een systeemperspectief (sociaal, economisch en ecologisch) als vanuit het bedrijfsperspectief. Daarmee leggen wij dilemma’s bloot. Daarna brengen wij een verbinding tussen verschillende stakeholders om deze dilemma’s op te lossen en uit te onderhandelen.
De volgende elementen zijn onderdeel van onze aanpak:

  • Analyseren van bedrijfsvraagstukken vanuit een systeemperspectief
  • Beoordelen van bedrijfseconomische haalbaarheid van duurzame oplossingen
  • Omdenken en innoveren van bedrijfsproposities
  • Ontwikkelen van strategieën, instrumenten en kennisproducten voor transitie
  • Realiseren van duurzame resultaten door nieuwe combinaties
  • Onderhandelen met- en samenbrengen van stakeholders in gebieden

Voorbeelden

Analyseren van bedrijfsvraagstukken vanuit een systeemperspectief

Ondernemers opereren in een breed sociaal-maatschappelijk systeem van wetten, regels, belangen, cultuur en andere partijen (het systeem). Wij vinden het een uitdaging om zowel uw directe bedrijfsvraagstuk op te lossen als de achterliggende problematiek in het systeem aan te pakken.

Beleidsorganisaties, financiële instelling of maatschappelijke partij, zijn ook onderdeel van het systeem. Wij kijken naar de mogelijkheden die u heeft dat systeem bij te sturen en daarmee meer perspectief op (agrarisch) bedrijfsniveau te creëren.

Samen uw mogelijkheden bespreken?

Beoordelen van bedrijfseconomische haalbaarheid van duurzame oplossingen

Biodiversity in Business kan helpen inzichtelijk te krijgen of veranderingen binnen het bedrijf haalbaar zijn. Wij kijken vanuit het hele bedrijfsmodel: van inkomsten en uitgaven tot strategische partners en klantenrelaties. Dit geeft een compleet beeld, waarmee u vervolgens een richting kunt kiezen en focus kunt aanbrengen in al uw activiteiten.

Ook ontwerpen wij (natuurlijke) oplossingen om meervoudige waarde van veranderingen te vergroten. Wij geven advies voor aanpassingen van uw bedrijfsvoering aan een veranderende omgeving of om uw duurzaamheidsambitie te implementeren.

Uw bedrijfsvoering optimaliseren?

Omdenken en innoveren van bedrijfsproposities

Bedrijven creëren vaak meerdere waarden, maar zijn zich hier niet altijd van bewust. Een boer maakt bijvoorbeeld een smaakvol product, maar beheert ook het landschap of draagt bij aan een leefbaar platteland. Wij helpen bedrijven en organisaties met het formuleren van dit zogenaamde meervoudig waarde aanbod. Om vervolgens te kijken voor wie deze waarden interessant zijn.

Oplossingen waarbij meerdere belangen worden gediend resulteren vaak in nieuwe klantengroepen en strategische partnerschappen. Zo innoveren wij bedrijfsproposities.

Wat is uw waarde-aanbod?

Ontwikkelen van strategieën, instrumenten en kennisproducten voor transitie

Wij kijken verder dan de symptomen aan de oppervlakte en proberen tot de kern van het achterliggende probleem te komen. Op die manier vinden wij ‘systeemknelpunten’ die transities tegen houden.

Een voorbeeld hiervan zijn de grondposities en de grondprijzen die belemmerend zijn voor de verduurzaming van de landbouw. Voor boeren die willen verzduurzamen zijn de hoge financiële lasten van het beschikbare aanbod van grond vaak een belemmering. Toegang tot betaalbare grond is dus een systeemknelpunt. In opdracht voor een aantal maatschappelijke partijen, werkt Biodiversity in Business (in samenwerking met anderen) aan een financieel instrument om toegang tot land voor boeren te verbeteren.

en zoeken naar strategieën, instrumenten en kennisproducten om die knelpunten op te lossen.

Interesse om dieper te graven?

Realiseren van duurzame resultaten door nieuwe combinaties

De kern van het werk van Biodiversity in Business is het samenbrengen van perspectieven, kennis en belangen: het ondernemersperspectief, het systeemperspectief, het beleidsperspectief, ecologische kennis, (bedrijfs)economische kennis, belangen van ondernemers, belangen van instituten en gebiedspartijen.

Door nieuwe combinaties creeren wij oplossingen en laten we zien dat win-win situaties mogelijk zijn.

Zelf duurzame resultaten realiseren?

Onderhandelen met- en samenbrengen van stakeholders in gebieden

Wij werken graag vanuit de context van een gebied. Mensen hechten waarde aan het gebied waar ze wonen en werken. Gebiedspartijen, ondernemers en bewoners in het gebied hebben een gezamenlijk belang om het gebied, hun achtertuin, leefbaar te houden.

Wij dagen uit ondernemers oplossingen te formuleren voor uitdagingen in het gebied. En vanuit de gezamenlijke uitdagingen zoeken we manieren waarop de oplossingen die ondernemers aanbieden te verwaarden.

Zo ontstaan er nieuwe verdienmodellen en samenwerkingsverbanden.

Op zoek naar de uitdagingen binnen uw gebied?

Bekijk ons aanbod

Ontmoet ons team