0

De Landschapsboeren

Opdrachtgever: De provincie Noord-Brabant Wanneer: december 2019 – heden Deze groep melkveehouders, verenigd in de coöperatie Landschapsboeren, werkt op een extensieve manier. Daardoor leveren [...]

0

Provincie Utrecht

Opdrachtgever: Provincie Utrecht Wanneer: augustus 2017 – december 2018 In de afgelopen jaren heeft de overheid burgers en bedrijfsleven proberen te betrekken bij het onderwerp natuur, maar dat [...]