Provincie Utrecht

Advies

Opdrachtgever: Provincie Utrecht Wanneer: augustus 2017 – december 2018 In de afgelopen jaren heeft de overheid burgers en bedrijfsleven proberen te betrekken bij het onderwerp natuur, maar dat [...]

Financieringstafels

Advies

Opdrachtgever: De provincie Noord-Brabant Wanneer: december 2019 – heden In de regeling natuurinclusieve veehouderij stimuleert de provincie stimuleert boeren om meer natuurinclusief te [...]

Business modellen Carbon Farming

Advies

Opdrachtgever: Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) in het kader van North Sea Region Programme van de Europese Unie. Wanneer: september 2019 – heden Carbon Farming is een [...]

Financiering van kringloopboeren

Blog

Geschreven door Susan Drion “Om onze kringlopen te sluiten hebben we meer land nodig. Wij verkennen nu verschillende manieren om dit te financieren.” Deze woorden komen van Rick en Arjuna Huis in [...]

page 1 of 2