Landbouwgrond: zo waardevol en toch te duur

Blog

Auteur: Susan Drion, Biodiversity in Business Een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van de landbouwtransitie is de beschikbaarheid en de financierbaarheid van grond voor agrariërs die [...]

Provincie Utrecht

Advies

Opdrachtgever: Provincie Utrecht Wanneer: augustus 2017 – december 2018 In de afgelopen jaren heeft de overheid burgers en bedrijfsleven proberen te betrekken bij het onderwerp natuur, maar dat [...]

Financieringstafels

Advies

Opdrachtgever: De provincie Noord-Brabant Wanneer: december 2019 – heden In de regeling natuurinclusieve veehouderij stimuleert de provincie stimuleert boeren om meer natuurinclusief te [...]

Business modellen Carbon Farming

Advies

Opdrachtgever: Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) in het kader van North Sea Region Programme van de Europese Unie. Wanneer: september 2019 – heden Carbon Farming is een [...]

page 1 of 3