Financieringstafels

Advies

Opdrachtgever: De provincie Noord-Brabant Wanneer: december 2019 – heden In de regeling natuurinclusieve veehouderij stimuleert de provincie stimuleert boeren om meer natuurinclusief te [...]

Business modellen Carbon Farming

Advies

Opdrachtgever: Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) in het Europees verband North Sea Region Wanneer: september 2019 – heden Carbon Farming is een veelbelovende manier om [...]

Financiering van kringloopboeren

Blog

Geschreven door Susan Drion “Om onze kringlopen te sluiten hebben we meer land nodig. Wij verkennen nu verschillende manieren om dit te financieren.” Deze woorden komen van Rick en Arjuna Huis in [...]

Landschap op je bord

Geschreven door Frederiek van Lienen In de case-study Ondernemen met Natuurlijk Kapitaal in de Voedselsector (PBL) heb ik verschillende stakeholders in het voedselsysteem gesproken over de [...]

page 1 of 2