Duurzame pacht

Biodiversity in Business heeft in 2020 de start-up challenge  ‘Duurzaam gebruik pachtgronden’ gewonnen. Het doel van het Startup in Residence programma van EZK en LNV is, om de werelden van [...]

Regiodeal Foodvalley

Opdrachtgever: De gemeente Ede Wanneer: juli 2019 – heden In de Regiodeal Foodvalley werken verschillende gemeentes, van Putten tot Rhenen, samen met partijen aan voeding, gezondheid en duurzame [...]

De Landschapsboeren

Opdrachtgever: De provincie Noord-Brabant Wanneer: december 2019 – heden De coöperatie de Landschapsboeren bestaat uit acht melkveehouders die de natuur en het landschap centraal stellen in hun [...]

Landbouwgrond: zo waardevol en toch te duur

Auteur: Susan Drion, Biodiversity in Business Een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van de landbouwtransitie is de beschikbaarheid en de financierbaarheid van grond voor agrariërs die [...]

Provincie Utrecht

Opdrachtgever: Provincie Utrecht Wanneer: augustus 2017 – december 2018 In de afgelopen jaren heeft de overheid burgers en bedrijfsleven proberen te betrekken bij het onderwerp natuur, maar dat [...]

Financieringstafels

Opdrachtgever: De provincie Noord-Brabant Wanneer: december 2019 – heden In de regeling natuurinclusieve veehouderij stimuleert de provincie stimuleert boeren om meer natuurinclusief te [...]

Business modellen Carbon Farming

Opdrachtgever: Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) in het kader van North Sea Region Programme van de Europese Unie. Wanneer: september 2019 – heden Carbon Farming is een [...]

page 1 of 3