Advies

Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant
Wanneer: maart 2019 – juni 2019

Hoe kunnen agrariërs hun bedrijfsmodel aanpassen zodat natuurinclusieve landbouw rendeert? Met deze vraag hielp Biodiversity in Business de provincie Noord-Brabant, de ondernemerscoaches en de agrariërs die deelnemen aan het subsidietraject ‘natuurinclusieve landbouw’.

Biodiversity in Business ondersteunde de provincie in dit traject door de ondernemerscoaches die hierbij betrokken zijn te voorzien van gesprekstools over natuurinclusief ondernemen. Deze konden zij in de gesprekken met agrariërs gebruiken en stroomlijnden de informatie die nodig is voor het subsidietraject. We namen de ‘business model canvas’ als beginpunt om bedrijfsmodellen van agrarische bedrijven te bespreken. Hierin stelden wij meervoudig waarde creatie centraal. Om dit meervoudig waarde aanbod vervolgens te vertalen naar verschillende inkomstenstromen en klantgroepen. Welke producten en diensten biedt je als boer aan, als je natuurinclusief gaat werken? En wat voor effect heeft dat op je bedrijfsvoering? De gesprekstools zorgden ervoor dat zowel de ondernemerscoaches als de agrariërs een beter inzicht kregen in de verschillende elementen van de bedrijfsvoering en de onderliggende samenhang.

In deze opdracht hadden wij de rol van inhoudelijke ondersteuner.

Resultaten:

Laat een reactie achter