Advies

Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant
Wanneer: maart 2019 – juni 2019

Hoe kunnen agrariërs hun bedrijfsmodel aanpassen, zodat natuurinclusieve landbouw rendeert? Met deze vraag hielpen wij de provincie Noord-Brabant. De ondernemerscoaches en de agrariërs namen deel aan het subsidietraject ‘natuurinclusieve landbouw’.

Biodiversity in Business ondersteunde de provincie in dit traject. De ondernemerscoaches die hierbij betrokken zijn, werden voorzien van gesprekstools over natuurinclusief ondernemen. Deze konden zij in de gesprekken met agrariërs gebruiken.  De informatie die nodig is stroomlijnden zij voor het subsidietraject. We namen de ‘business model canvas’ als beginpunt om bedrijfsmodellen van agrarische bedrijven te bespreken. Hierin stelden wij meervoudig waarde creatie centraal. Om dit meervoudig waarde aanbod vervolgens te vertalen naar verschillende inkomstenstromen en klantgroepen. Welke producten en diensten biedt je als boer aan, als je natuurinclusief gaat werken? En wat voor effect heeft dat op je bedrijfsvoering? De gesprekstools zorgden ervoor dat zowel de ondernemerscoaches als de agrariërs een beter inzicht kregen in de verschillende elementen van de bedrijfsvoering en de onderliggende samenhang.

In deze opdracht hadden wij de rol van inhoudelijke ondersteuner.

Resultaten:

  • Wij hebben praatplaten gemaakt over de bedrijfskundige kant van natuurinclusief ondernemen, mocht u deze willen ontvangen, neem contact met ons op en wij sturen ze graag toe.

Laat een reactie achter