Blog
Dit is een repost van het Brabants Dagblad: artikel geschreven door Ben Ackermans op 15-05-2018.

DE MOER – Sjef Broeders kan het als boer nog wel een jaar of vijf, zes uitzingen. En met plezier. Maar niet wanneer hij zijn melkveestal in De Moer van een ander dak en vloer moet voorzien ingevolge provinciale uitstooteisen. Dan houdt het op. ,,De bank ziet me aankomen. ‘Hoe ga je dat betalen boer? En wanneer vangen we terug boer?’ Dat wordt moeilijk.”

Zijn hoop is gevestigd op samenwerking met de provincie. Als die wil meedenken in oplossingen voor de stal kan hij door, en heeft de samenleving er ook wat aan. ,,Want ik boer altijd al zoals de maatschappij het wil: de koeien lopen altijd buiten, ik voer ze met eigen gras en voer geen mest af.”

En Broeders en zijn vrouwe Mieke willen nog best een tandje bijzetten. Bijvoorbeeld door mee te werken aan de totstandkoming van een ecologische verbindingszone, die van De Wildert in Dongen naar landgoed Huis ter Heide voert.

De deze week opgerichte Gebiedsonderneming Duinboeren en Maatschappij gaat proberen in samenspraak met de provincie en gemeente de knelsituatie uit de wereld te helpen. ,,Dan kunnen Sjef en Mieke vooruit, en wordt tegelijk een maatschappelijk belang gediend”, zegt uitvoerend directeur Frederiek van Lienen.

In vijf jaar tijd hoopt de organisatie tientallen boeren in het gebied rond de Loonse en Drunense Duinen een hand te helpen. ,,De sector staat onder druk, allerlei ontwikkelingen maken het moeilijk te ondernemen waardoor de kwaliteit van het gebied achteruit gaat. Maar er zijn veel ondernemers die op de goede manier verder of van start willen. Wij varen op hun energie, zij moeten zelf kansen zien. En dan proberen we combinaties te maken met de doelen die gemeenten, provincie, waterschappen en natuurorganisaties hebben. Zodat het gebied en alle partijen er beter van worden.”

De Duinboeren waren zelf op zoek naar mogelijkheden in hun werkgebied, waar regelgeving regelmatig nijpend is. Twee mensen uit hun gelederen, Sjaak Sprangers uit Kaatsheuvel en Frank Pulskens uit Helvoirt, vormen mede het bestuur van de gebiedsonderneming. Die krijgt dit jaar 3 ton werkkapitaal uit het particuliere Gieskes Strijbis Fonds. De hoop is dat andere partners in het gebied daar gezamenlijk per jaar hetzelfde bedrag aan toevoegen. In dat geval wordt de donatie vijf jaar verlengd.

Helvoirt

Op drie locaties concentreert de gebiedsonderneming zich als eerste. In het Brokkenbroek in Helvoirt wordt geprobeerd twintig hectare nieuwe natuur te realiseren. Kavelruil is een belangrijk middel, in het voordeel van twaalf agrarische ondernemers die betrokken zijn. Ook nieuwe landschapselementen en een wandelpad tussen de dorpskern en de wijk Den Hoek zitten in het plan. In het zuidelijk deel van het Helvoirts Broek wordt door grondruil en aankopen geprobeerd én natuurversterking én betere huiskavels én natuurbeheer door melkveehouders samen te laten gaan.

En er is dus de omgeving De Moer, waar Sjef Broeders hoopvol is. ,,Je kunt je hakken in het zand zetten, maar je kunt ook vooruitdenken en meedoen.”

Laat een reactie achter