Advies, Werk

Duurzaam ondernemen is ondernemen met positieve impact. De ondernemer streeft zelf vanuit zijn bedrijfsperspectief naar een positieve bijdrage aan de maatschappelijke opgaven die er liggen. Dit kunnen allerlei opgaven zijn: verbetering van biodiversiteit, de waterkwaliteit of een bijdrage aan het landschap. in de vorm van een circulair bedrijfsmodel, de biobased economy of zelfs een bio-inspired bedrijfsmodel. De verander-energie tot verduurzaming is bij deze ondernemers dus verbonden aan hun ondernemerschap. En dat heeft meerdere voordelen: uitvoeringskracht, snelheid, diversiteit, positieve energie en innovatie.

Bij Biodiversity in Business geloven wij in deze positieve kracht en een overheidssysteem dat deze kracht stimuleert en faciliteert. Met de zogenaamde wortel zoals dat dan in overheidsland wordt genoemd.

Neem bijvoorbeeld het vermarkten van landschapsdiensten, door de Landschapsboeren. Of ondernemers die biologisch of natuurinlcusief werken. Allemaal leveren ze een bijdrage aan de richting die we met de landbouw op willen/moeten. En die maatschappelijke bijdrage kunnen en moeten we ook financieel uitdrukken om de ondernemers te kunnen belonen.

De landbouwtransitie zal versnellen met een goed samenhangend systeem van faciliterende maatregelen. Een economisch en financieel systeem dat proactieve ondernemers ondersteunt om maatschappelijke economische waarde te realiseren.

Ook voor het landelijk gebied zouden de landelijke en regionale overheden er goed aan doen om haar economische beleid te richten op het belonen van dit ondernemerschap en deze beloningen goed te borgen.  Daarmee wordt duurzaam ondernemen beloond en zullen ook andere ondernemers dit lonkend perspectief gaan volgen.