Advies

Opdrachtgever: De provincie Noord-Brabant

Wanneer: december 2019 – heden

Deze groep melkveehouders, verenigd in de coöperatie Landschapsboeren, werkt op een extensieve manier. Daardoor leveren zijn ook een bijdrage aan landschap, natuur, biodiversiteit, waterkwaliteit, dierenwelzijn, beleving en klimaatmitigatie. Om dit te kunnen blijven doen, gaan zij nu hun Landschapsdiensten aanbieden aan bedrijven, particulieren en overheden die hier baat bij hebben.

Dit initiatief is gestart door Jack Verhulst, eigenaar van de Hillekens Hoeve. Biodiversity in Business ondersteunt de ontwikkeling van de Landschapsboeren door het proces te begeleiden, de propositie aan te scherpen en klanten te vinden. Ook het Louis Bolk Instituut is betrokken en ondersteunt op de landbouwkundige aspecten van dit initiatief.

Lees meer over de Landschapsboeren op hun eigen website.