Onderzoek

Waarom is het zo moeilijk om grond toegankelijker te maken voor agrariërs? Hoe kunnen zij grond makkelijker aan kopen of pachten om zo hun bedrijf te verduurzamen? Op welke manier belemmeren of stimuleren andere partijen, belangen of culturen agrariërs hierin?

Biodiversity in Business wilde deze vragen beantwoorden en besloot op eigen initiatief een systeem- en stakeholderanalyse te doen naar de financierbaarheid van landouwgrond voor boeren die natuurinclusieve kringlooplandbouw (willen) bedrijven. Wij spraken met meer dan 15 verschillende stakeholders hierover: van overheden tot financierende partijen en pionierende initiatieven. De oplossingsrichting voor deze taaie problematiek? Het herstellen van de balans tussen de financiële lasten van het land (hoeveel het kost) en het opbrengend vermogen van het land (wat je ermee kan verdienen) én tegelijkertijd het meenemen van de waardecreatie die we in natuurinclusieve kringlooplandbouw beogen.

Ben jij een ambtenaar en bezig om je grondbeleid aan te passen? Ben jij een agrariër op zoek naar andere manieren om grond te financieren? Of werk ji bij een financiele instelling en ben jij op zoek is naar inzichten voor nieuwe productontwikkeling? Klik hier om het onderzoeksrapport te lezen. Wij staan er altijd voor open om verder in gesprek te gaan over het onderzoek of om dit onderzoek verder te brengen met concrete projecten. Klik hier om contact op te nemen met ons.

Laat een reactie achter