Advies

Wanneer: september 2008 – heden

Renée is één van de drijvende krachten achter het maatschappelijk initiatief Bewust Bodemgebruik.

Het initiatief Bewust Bodemgebruik is 12 jaar geleden opgericht; om een op en informeel netwerk te ontwikkelen die in continue dialoog samen werkt aan het vergroten van de bewustwording over de noodzaak de natuurlijke mogelijkheden van de bodem centraal te stellen bij de beleidsvorming, besluitvorming, het onderzoek en gebruik van de bodem.

Het kernteam waar Renée deel van uitmaakt, stuurt de verschillende activiteiten van het initiatief aan. Samen met de ambassadeurs van het initiatief werken zij aan de uitvoering van de TerrAgenda, een inhoudelijke agenda en actieprogramma voor duurzaam bodem- en landgebruik voor de komende jaren.

Voor meer informatie zie www.bewustbodemgebruik.nl