Onderzoek

Opdrachtgever: Top Institute for Food and Nutrition
Wanneer: september 2018 – september 2022

In het onderzoeksproject regeneratieve landbouw wordt gewerkt aan een toekomstperspectief voor de landbouw, met positieve impact op het natuurlijke systeem. Dit onderzoek is transdisciplinair ingericht, wat betekent dat er wordt gewerkt verschillende disciplines en in samenwerking met stakeholders uit de praktijk. In het project wordt samengewerkt Wageningen Universiteit, Copernicus Instituut en de UvA en met het Groene Brein en WeCR. Industriepartners zijn onder andere Friesland Campina, Cosun en BO Akkerbouw. Er worden landbouw-bedrijven onderzocht, waarvan de impact op het biofysische systeem wordt onderzocht in samenhang met de sociaal economische aspecten van deze bedrijven.

Onderzoeksmethoden zijn het werken met modellen, een Community of Practice, verbinden van verschillende transitietheorieen in ontwerpend onderzoek en een Community of Practice. De resultaten van dit project zijn tweeledig: wetenschappelijke publicaties over de situatieschets 2050 en maatschappelijke impact door de ondernemers verder te helpen met kennis en innovatieve ideeën.

Frederiek van Lienen is projectleider van dit project.

Laat een reactie achter