Advies

Opdrachtgever: Provincie Utrecht

Wanneer: augustus 2017 – december 2018

In de afgelopen jaren heeft de overheid burgers en bedrijfsleven proberen te betrekken bij het onderwerp natuur, maar dat is niet eenvoudig gebleken. Er zijn veel initiatieven, rijksprogramma’s en samenwerkingen opgestart, maar de daadwerkelijke realisatie en onderhoud van natuur in samenwerking met nieuwe partners blijft overal achter bij de verwachting.

Biodiversity in Business hielp de provincie Utrecht bij het opzetten van de Taskforce Nieuwe Financieringsbronnen Natuur, waarbij de verbinding is gelegd met bedrijven, landgoederen en andere belanghebbenden bij behoud en verbetering van natuur en natuurlijke hulpbronnen.

Biodiversity in Business ondersteunde de provincie bij het ontwikkelen van een kapstok om win-win situaties te formuleren voor verschillende groepen externe stakeholders. Er zijn gesprekken gevoerd met relevante externe stakeholders en er zijn dilemma’s en kansen geïnventariseerd voor een structurele samenwerking tussen provincie en deze partijen. Een publiek-privaat waterfonds voor Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug behoorde tot één van de kansen.

De taskforce had ook intern een functie. Aan de hand van de meervoudige functies die natuur kan hebben, ontstond een nieuwe gebiedsgerichte kijk op de samenwerking en tussen de verschillende afdelingen water, natuur, landbouw en recreatie.

In deze opdracht had Biodiversity in Business de rol van aanjager en gesprekspartner met externe partijen om partnerschappen te sluiten.

Resultaten:

  • Inventarisatie van nieuwe financieringsbronnen en instrumenten voor natuur
  • Organisatie-advies voor de provincie om ondernemen met natuur te verankeren

Laat een reactie achter