Advies

Biodiversity in Business heeft in 2020 de start-up challenge ‘Duurzaam gebruik pachtgronden’ gewonnen. Het doel van deze start-up challenge (uitgeschreven door het ministerie van LNV) was om een innovatieve en schaalbaar tool te ontwikkelen voor pachters en verpachters om in pachtcontracten afspraken te maken over duurzaam grond gebruik.

In samenwerking met de Koe Rentmeesters heeft Biodiversity in Business in 2021 een eerste prototype van de tool ontwikkeld met als werknaam PachtTotaal. Daarvoor hebben we veel contact gehad met stakeholders zoals pachters, verpachters en beleidsmakers en met experts in verschillende themagroepen op het gebied van duurzaamheidsindicatoren, financiële waardering, kwaliteit van data en eigendom. Als basis voor dit project heeft Biodiversity in Business een analyse uitgevoerd rondom de verduurzaming van pachtconstructies. Dit onderzoeksrapport kunt u hier lezen.

Op 18 mei hebben we een webinar georganiseerd waarin we onze ideeën en planning hebben besproken met geïnteresseerden. Het plenaire deel van het webinar is hier terug te kijken.