Advies

Biodiversity in Business heeft in 2020 de start-up challenge  ‘Duurzaam gebruik pachtgronden’ gewonnen. Het doel van het Startup in Residence programma van EZK en LNV is, om de werelden van start-up bedrijven en de ministeries meer met elkaar samen te laten werken, én om de overheid ook de innovatieve kracht van startup bedrijven voor de maatschappelijke opgaven beter te leren benutten. Met start-up challenge ‘Duurzaam Gebruik pachtgronden’ beoogt het ministerie van LNV een innovatief en schaalbaar instrument / tool / hulpmiddel te ontwikkelen voor en met partijen (verpachters en pachters) om duurzamer om te gaan met pachtgrond. Doel van het instrument is om zichtbaar te maken hoe duurzaam gebruik van de grond beloond kan worden.

In samenwerking met de Koe Rentmeesters ontwikkelt Biodiversity in Business momenteel een prototype. Daarbij werken we samen met stakeholders (pachters, verpachters, beleidsmakers)  en met experts in verschillende themagroepen zoals duurzaamheidsindicatoren, financiële waardering, kwaliteit van data en eigendom.

Dit prototype is afgerond voor de zomer van 2021.

Als basis voor dit project heeft Biodiversity in Business een zelfstandig onderzoek (integrale systeemanalyse) uitgevoerd naar de structurele barrières voor duurzame pachtconstructies. Klik hier om naar het onderzoeksrapport te gaan.