Advies

Wanneer: januari 2019 – april 2021

Renée was mede-kwartiermaker van het programma Verrijkende Landbouw. Verrijkende Landbouw heeft, in samenwerking met heel veel organisatie en partijen, gewerkt aan een meerschalen benadering om duurzame initiatieven en vernieuwende inzichten te verbinden en een langjarig perspectief te schetsen voor opschaling. Met als basis een gezonde bodem. Want een duurzame en volhoudbare inrichting en beheer van het landelijk gebied en de landbouw verdient het om niet de uitzondering te zijn, maar het nieuwe normaal.

Verrijkende Verrijkende Landbouw is een meerjarig kennis en innovatieprogramma dat is ontstaan uit het Initiatief Bewust Bodemgebruik en is ontwikkeld door een breed samenwerkingsverband van Royal HaskoningDHV (penvoerder), Aequator, Wij.Land, Kadaster en RiBuilT.  Het programma is financieel mogelijk gemaakt door het Uitvoeringsprogramma van het Convenant Bodem en Ondergrond van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Met een divers netwerk van denkers en doeners uit het gehele landbouwsysteem is, onder andere in 3 gebieden, een meerschalen gebiedsaanpak ontwikkeld, die gebiedsinitiatieven toekomstgericht helpt opschalen. Daarbij wordt gestart vanuit het land: een gezond natuurlijk bodem- en watersysteem. Tegelijkertijd worden ook ‘regimespelers’ betrokken, die belemmeringen kunnen oplossen in het huidige beleid en economische systeem. Dit heeft geleid tot een meerjarige transitie agenda. Vanaf het begin is daarbij intensief samengewerkt met ‘Voor de oogst van Morgen’. ‘Voor de Oogst van Morgen’ is een initiatief van Commonland en het OFL (Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving).

Voor meer informatie zie ook www.verrijkendelandbouw.nl