Leuk kennis te maken

Frederiek van Lienen

Oprichter

Met oplossingen uit de natuur, geloof ik er in een betere verbinding te kunnen maken tussen natuur en economie. En dat we door samenwerking daar ook nog win-win situaties uit kunnen halen: beter voor de natuur én voor betrokken partijen een beter verdienmodel. Uitgangspunten aan de orde stellen, mijn creativiteit en het houden van innovatie en ondernemerschap.

Met mijn achtergrond in organisatie-advies op duurzaam ondernemen, verandermanagement en actie-onderzoek. Ondertussen heb ik mij gespecialiseerd in ondernemen met natuur en bio-inspired business models. Ik heb een vooruitstrevende blik, ben ondernemend en weet me flexibel door het krachtenveld van stakeholders heen te werken. Zo verbind ik zowel systeem- als ondernemersperspectieven als verschillende belangen.

Meer weten van Frederiek?

Sander de Bruin

Adviseur

De toekomst maken we samen! En willen we de aarde even mooi achterlaten voor toekomstige generaties, dan zullen we samen een balans moeten vinden tussen natuur, landbouw en leefbaarheid. Dit vraagt om het sluiten van maatschappij brede samenwerkingen en projecten waarin we op zoek gaan naar creatieve en innovatieve oplossingen. Waarin eenieder zijn verantwoordelijkheid neemt, eerlijk wordt beloond en de kans krijgt zich te ontwikkelen.

Met een achtergrond in landbouw innovatie en kennisontwikkeling, zet ik me bij Biodiversity in Business in voor de transitie naar een duurzame en eerlijke toekomst. Ik ondersteun stakeholders met verschillende achtergronden begrip voor elkaar te krijgen en de handen in één te slaan. Zodat een nieuw startpunt ontstaat en nieuwe samenwerkingen tot stand komen van waaruit synergie gecreëerd wordt.

Meer weten van Sander?

Renée Zijlstra

Adviseur

Een duurzamere samenleving is mijn ideaal. Hiervoor moet er nog wel  veel veranderen. Gelukkig broeit er veel in Nederland; Nederland vernieuwt van onderaf met zelforganisatie. Nieuwe verbindingen tussen maatschappelijke energie uit de samenleving, overheid, kennis en bedrijven, zorgen ervoor dat al die vernieuwende ideeën daadwerkelijk door breken. In het verbinden ligt mijn grootste kracht en passie.

De bodem is mijn ‘inhoud’ en basis. Ik werk in gebiedsprocessen waarin betrokkenen met een open agenda alle functies van het bodem- en watersysteem op een volhoudbare en gezonde manier willen ontwikkelen; oftewel met het ‘land aan tafel’. Ik ben in deze processen zelf de initiator, verbinder en begeleider. Gezamenlijk ontwerpen we oplossingen, geholpen door de verzamelde kennis over hun gebied, over mogelijke verdienmodellen en nieuwe organisatievormen.

Meer weten van Renée?

Kirsten van den Berg

Project-assistent

Met 20 jaar+ ervaring als directie secretaresse ben ik onderdeel van het Biodiversity in Business team. Daar ben ik  verantwoordelijk voor de backoffice en aanvullende ondersteuning voor alle onderdelen van de business, waar het team minder tijd voor heeft, pak ik op!

Ook ben ik inmiddels expert in de Microsoft Suite, daar waar het Office365 en in het bijzonder Teams betreft. Hiermee heb ik onder andere het naadloos naar ‘online’ werken als aanpassing van het werkproces ingericht.

Meer weten van Kirsten?

Grondig. Daadkrachtig. Creatief.