Boer, Bunder & Pacht

Boer, Bunder & Pacht

De Eemlandhoeve, dinsdag 25 april.

Tijdens Boer, Bunder & Pacht, het evenement over duurzame pacht en grondgebruik, is de nieuwe tool Boer&Bunder Pacht gelanceerd. De bijeenkomst vond plaats op de Eemlandhoeve in Bunschoten en bracht pachters, verpachters, beleidsmakers, rentmeesters en adviseurs bij elkaar.

Na een inspirerend college van Jannemarie de Jonge, rijksadviseur fysieke leefomgeving, en een mini-college over pacht door Michiel de Koe van de Koe Rentmeesters, werd de nieuwe tool feestelijk gelanceerd door Fred van de Wart, directeur Netwerkfaciliteit binnen DG Transitie Landelijk Gebied van het ministerie van LNV en Ivor Bosloper, Dacom.

De meer dan honderd aanwezigen verspreidden zich vervolgens over de workshops.

Workshop Boer&Bunder Pacht
Deelnemers konden kennismaken met de tool Boer&Bunder Pacht tijdens de workshop gegeven door Tessa Molhuizen, Biodiversity in Business en Ivor Bosloper, Dacom.

Met deze tool, ontwikkeld door Boer&Bunder en Biodiversity in Business, krijgen verpachters en pachters inzicht in alle verpachte percelen landbouwgrond in Nederland. Niet alleen het type pachtcontract wordt weergegeven, ook is zichtbaar of het perceel duurzaam wordt verpacht en welke beloning hierbij hoort. Zo ontstaat een onafhankelijk, overzichtelijk en laagdrempelig platform voor pachter en verpachter.

Vaak zijn pachtcontracten van korte duur (6 jaar of korter) en is er sprake van hoge pachtprijzen. Duurzaam grondgebruik wordt weinig beloond. Daarnaast is er voor pachters vaak maar weinig informatie beschikbaar over pachtpercelen. Door de tool wordt transparantie van pachtafspraken gecreëerd voor meer gelijkwaardigheid tussen pachter en verpachter. Door zowel voorwaarden als beloningen in kaart te brengen worden kansen voor verduurzaming weergegeven. Op deze manier worden verpachters en pachters gestimuleerd tot het maken van duurzame pachtafspraken.

Door rond te kijken in de pachtomgeving hebben deelnemers ontdekt hoe zij de tool in hun organisatie kunnen gebruiken om duurzame pachtafspraken te maken. Ook konden zij tips voor verbetering doorgeven waarmee we de tool verder kunnen uitwerken.

Workshop Dragons’ Den Duurzame Pacht
Tijdens de workshop Dragon’s Den Duurzame Pacht werden door pachters plannen voor duurzaam grondgebruik gepitcht voor een commissie van vijf Dragons. Deze Dragons – vertegenwoordigers van verpachtende partijen: Maatschappij van Welstand, Rijksvastgoed Bedrijf, FPG, Aardpeer en Staatsbosbeheer – gaven hun reactie op de plannen van de pachters door hun eigen verpachtbeleid uit te leggen, mee te denken en verbindingen te leggen. Hun antwoorden gaven goed inzicht in waar de partijen staan als het gaat om duurzame pachtafspraken en hoe pachters hun plannen verder kunnen brengen. Inspirerende gesprekken die hopelijk tot iets concreets gaan leiden.

Workshop Duurzaam Pachtbeleid
In een andere workshop hebben in twee rondes verschillende verpachters meer verteld over de wijze waarop zij het gebruik van de gronden, die zij verpachten of in gebruik geven, verduurzamen. Om vervolgens aan leertafels nader kennis en ervaringen uit te wisselen met de deelnemers. Aan het woord kwamen Sylvia Fens van provincie Noord-Holland, Andrea Almasi van het Groen Ontwikkelfonds Brabant, Anne Sauer van gemeente Ede, Jan Arie Koorvaar van de Open Bodem Index, Jolan Knol namens Brabant Water, Ursela Holterman van Staatsbosbeheer, Hugo Vernhout van Landgoed Vilsteren en Mark Helfrich van het Rijksvastgoedbedrijf. Uit de workshop kwam naar voren dat er veel van elkaar geleerd kan worden om zo samen te komen tot een duurzamer grondgebruik.

De dag werd afgesloten met een borrel, waar verschillende initiatieven op gebied van duurzame gronduitgifte en pacht zich presenteerden met een poster.