Weten wat waarde is

Biodiversity in Business is een adviesbureau gericht op duurzaam ondernemen. Wij werken aan een gezonde balans tussen natuur en economie. Wij leveren advies, organiseren gebiedsgerichte aanpakken, ontwikkelen transitie instrumenten en doen (wetenschappelijk) onderzoek. Dit laatste doen wij om onszelf te blijven vernieuwen en met u te kunnen samenwerken vanuit de meest recente vernieuwende inzichten. In onze visie staan vier elementen centraal.

Bio-inspired business

Biodiversity in Business werkt aan een waarde-economie. Daarbij gaan wij verder dan duurzaam ondernemen als verbeterstrategie van de huidige bedrijfsvoering. Wij werken aan nieuwe business modellen en financieringsmogelijkheden om de waarde van de natuur in een onderneming te verankeren. Daarbij vertalen wij natuurlijke functies, vormen en processen in ondernemende oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken. Op deze manier werken we aan win-win situaties voor de natuurlijke omgeving én voor een aantrekkelijk verdienmodel. Dit noemen wij bio-inspired business.

Sustainable by design

Daar waar ogenschijnlijk tegenstellingen of dilemma’s zijn tussen natuur en economie, graven wij naar oorzaken en bespreken onbesproken uitgangspunten. Zo verliezen we ons niet in end-of-pipe oplossingen, maar kiezen we voor het voorkomen van problemen in plaats van te genezen. Wij verbinden verschillende perspectieven met elkaar, waarmee we nieuwe oplossingen ontwerpen. Deze oplossingen zijn sustainable by design: in balans met de natuur, gebaseerd op waarden uit de natuur, ontworpen met principes uit de natuur.

Verandering door ondernemerschap

Iedereen staat het vrij te kiezen voor positieve verandering. Wij werken daarom graag samen met ondernemers, bedrijven en ondernemende overheden of gebiedspartijen die echt iets willen bereiken. Win-win situaties organiseren kan. Wij zoeken vernieuwende samenwerkingen op en moedigen mensen aan om het verschil te maken door mensen in kansen te laten denken. Wij laten zien welke invloed economische keuzes hebben op de leefomgeving en het landschap.

Vernieuwende organisatiemodellen

Omdat er een nieuwe balans ontstaat tussen natuur en economie zijn er nieuwe organisatiemodellen nodig om publieke en private rollen her te verdelen. Samenwerkingen in fysieke gebieden, publiek-private samenwerkingen en hybride organisaties met meervoudige doelen ontstaan, omdat het initiatief voor deze verandering verbinding en overbrugging van belangen vraagt. Wij nemen dit initiatief, ondernemen met een maatschappij doel en helpen partijen met het organiseren van deze rol.

Wie wij zijn?

Wij verbinden business language en biologentaal.

Aanbod

Biodiversity in Business werkt uit verschillende rollen.
Wij jagen aan of initiëren, adviseren of participeren, afhankelijk van uw vraag.

Ontwerpend


Onderzoek

Financiering


& Business modellen

Inspiratie


& innovatie

Transitie


& Instrumenten

Heeft u een onderzoeksvraag?
Wilt u natuur integreren in uw business model?
Advies nodig bij het bepalen van de richting van uw organisatie?

Uitgebreider aanbod

Ons werk en de verhalen.