Weten wat waarde is

blog-aankondiging-januari2024

Biodiversity in Business is een adviesbureau gericht op duurzaam ondernemen. Wij werken aan een gezonde balans tussen natuur en economie. Wij leveren advies, organiseren gebiedsgerichte aanpakken, ontwikkelen transitie instrumenten en doen (wetenschappelijk) onderzoek. Dit laatste doen wij om onszelf te blijven vernieuwen en met u te kunnen samenwerken vanuit de meest recente vernieuwende inzichten. In onze visie staan vier elementen centraal.

Bio-inspired business

Biodiversity in Business brengt nieuwe waarden in de economie. Daarbij gaan wij verder dan duurzaam ondernemen als verbeterstrategie van de huidige bedrijfsvoering. Wij werken aan nieuwe business modellen en financieringsmogelijkheden om de waarde van de natuur in een bedrijf te verankeren. Daarbij vertalen wij natuurlijke functies, vormen en processen in ondernemende oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken. Op deze manier werken we aan win-win situaties voor de natuurlijke omgeving én voor een aantrekkelijk verdienmodel. Dit noemen wij bio-inspired business.

Sustainable by design

Daar waar ogenschijnlijk tegenstellingen of dilemma’s zijn tussen natuur en economie, zoeken wij naar oorzaken en maken onbesproken uitgangspunten bespreekbaar. Zo verliezen we ons niet in end-of-pipe oplossingen, maar kiezen we voor het voorkomen van problemen in plaats van die te genezen. Wij verbinden verschillende perspectieven met elkaar, waarmee we nieuwe oplossingen ontwerpen. Deze oplossingen zijn sustainable by design: zoveel mogelijk in balans met de natuur, gebaseerd op waarden uit de natuur en ontworpen met principes uit de natuur.

Verandering door ondernemerschap

Iedereen kan kiezen voor positieve verandering. Wij werken daarom graag samen met ondernemers en bedrijven en ondernemende overheden en gebiedspartijen die lef hebben en echt iets willen bereiken. Win-win situaties organiseren kan. Wij moedigen mensen aan om het verschil te maken door ze in kansen te laten denken. We zoeken vernieuwende samenwerkingen op en laten zien welke invloed economische keuzes hebben op de leefomgeving en het landschap.

Vernieuwende organisatiemodellen

Als we een nieuwe balans tussen natuur en economie willen bereiken, zijn er nieuwe organisatiemodellen nodig om publieke en private rollen her te verdelen. Er ontstaan samenwerkingen in fysieke gebieden, publiek-private samenwerkingen en hybride organisaties met meervoudige doelen. Deze verandering vraagt om een initiatiefnemer bij de verbinding en overbrugging van belangen. Biodiversity in Business neemt dit initiatief of helpen partijen met het organiseren van deze rol. Wij ondernemen met een maatschappij doel.

Wie wij zijn?

Wij verbinden biologentaal en business language.

Aanbod

Biodiversity in Business werkt uit verschillende rollen.
Wij jagen aan of initiëren, adviseren of participeren, afhankelijk van uw vraag.

Ontwerpend


Onderzoek

Financiering


& Business modellen

Inspiratie


& innovatie

Transitie


& Instrumenten

Heeft u een onderzoeksvraag?
Natuur een plek geven in uw business model?
Advies nodig bij het bepalen van de richting van uw organisatie?

Uitgebreider aanbod

Ons werk en de verhalen.