Aanbod

Afhankelijk van uw vragen, wensen en het achterliggende probleem, kunnen we u helpen met vier verschillende type werkzaamheden.

 • Ontwerpend Onderzoek: Transdisciplinair oplossingsgericht onderzoek dat zowel zinvolle inzichten en kennis genereert voor de wetenschap als de praktijk.
 • Transitie & Instrumenten: Inzichten en advies uitvoeren op een ondernemende en integrale manier, in opdracht en uit eigen initiatief.
 • Financiering & Business modellen: Praktisch advies en nieuwe goed doordachte concepten.
 • Inspiratie & Innovatie: We delen onze inzichten ook voor het grote publiek.

De combinatie van werkzaamheden leidt tot vernieuwing en een tastbaar resultaat. Dit doen wij in de landbouw, het voedselsysteem als geheel en aanpalende werkvelden zoals de biobased-economie en de financiële sector.

Klanten en partners?

Ontwerpend onderzoek

Biodiversity in Business doet ontwerpend onderzoek. Dit is oplossingsgericht onderzoek dat zowel zinvolle inzichten en kennis genereert voor de wetenschap als voor de praktijk. Vaak kiezen we voor een systeemperspectief en worden relevante stakeholders betrokken. Wij leggen in het onderzoek de nadruk op een lerende aanpak.

We borgen de kwaliteit van het onderzoek door rigide wetenschappelijke methodieken te gebruiken. Frederiek van Lienen heeft door haar promotieonderzoek en verschillende onderzoeksprojecten ruime ervaring met wetenschappelijk onderzoek. Wij doen onderzoek in het werkveld van biobased economie, duurzame landbouw, social finance, landbouwgrondfinanciering, ondernemerschap in de primaire sector.

U kunt ons inhuren voor actieonderzoek, reflexieve monitoring en lerende evaluaties. We doen systeemanalyses, kunnen individuele leeragenda’s voor u ontwikkelen en schrijven learning histories.

Voorbeelden van huidig en eerder onderzoek zijn:

 • Planbureau van de Leefomgeving – Innovatieve ondernemers in het voedselsysteem
 • Top Institute for Food and Nutrition – Regeneratieve landbouw

Interesse in een oplossingsgericht onderzoek?

Transitie & Instrumenten

De transitie naar waardevolle bio-inspired economieën vraagt om een nieuwe manier van kijken en nieuwe kennis over meervoudige waardecreatie, ondernemerschap en samenwerkingen. Biodiversity in Business geeft praktisch advies en levert innovatieve concepten.

We ondersteunen (agrarische) ondernemers, overheden, publieke instanties en grotere bedrijven met kennis. We hebben ons gespecialiseerd in vernieuwende business modellen door integratie van ecologische principes en in vernieuwende financieringsconstructies, onder andere in grondfinanciering in de agrarische sector. In dit soort trajecten neemt Biodiversity in Business de rol aan van kennis leverancier of coach.

U kunt ons inhuren voor advies op het gebied van bedrijfsvoering en meervoudige waardecreatie, voor het ontwikkelen van toolkits om grotere groepen ondernemers te ondersteunen en voor praktische probleemanalyses.

Voorbeelden van huidig en eerder advies zijn:

 • Provincie Noord-Brabant – Programma Natuurinclusieve Landbouw
 • Provincie Utrecht – Taskforce Natuur en Economie

Behoefte aan praktisch advies?

Financiering & Business modellen

Wij helpen u graag verder dan alleen met een advies. In samenwerking met onze klanten zetten wij onze adviezen en inzichten om in concrete transitie-instrumenten, die we in (gebiedsgerichte) samenwerkingsverbanden ten uitvoer brengen. Voorbeelden hiervan zijn het opzetten van een gebiedsonderneming, een grondfonds of een groene verzekering.

Met dit soort transitie-instrumenten kunt u barrières voor verandering wegnemen en belangen van stakeholders verenigen. Deze instrumenten bieden een concrete weg vooruit en helpen u de (financiële) risico’s van een transitie op te vangen. In dit soort processen neemt Biodiversity in Business de rol aan van aanjager, regisseur of intermediair.

U kunt ons inhuren voor het opzetten van organisaties rondom gebiedsgerichte waardecreatie, bij het ontwikkelen van alternatieve grondfinancieringsconstructies, bij het ontwikkelen van vernieuwende businessmodellen op basis van meervoudige waardecreatie of bij het verder uitdenken van uw ideeën voor een transitie-instrument (business development).

Voorbeelden van huidig en eerdere realisaties zijn:

 • Wij.land & Herenboeren – Grond voor Boeren
 • Oprichting Gebiedsonderneming Duinboeren en Maatschappij

Voorbeelden?

Inspiratie & innovatie

Wij inspireren u graag met scherpe analyses, prikkelende presentaties of het organiseren van bijeenkomsten voor vernieuwende denkers. U kunt ons vagen voor deelname aan paneldiscussies of inhoudelijk sterke lezingen. Waar hebben we eerder gesproken?

 • De Staat van de Kringlooplandbouw (Ministerie van LNV) (2019)
 • Congres Natuurinclusieve Landbouw (Louis Bolk Instituut) (2019)
 • ZLTO Congres (2019)
 • Vereniging van accountants en belastingadviesbureaus (VLB) (2018)
 • FAN network (Financiele en accountants opleidingen voor de Nieuwe Economie) (2017)
 • International Transdisciplinary Conference in Luneberg (2017)
 • Ecosystem Services Partnership Conference Antwerp (2016)

Naast presentaties ontwikkelen we ook kennisproducten zoals toolkits en lesmateriaal; en organiseren we kennisuitwisseling tussen verschillende partijen.

Voorbeelden van kennisproducten zijn:

Moet er een presentatie gegeven worden?

Persoonlijk contact?

Verrassende inzichten?