Waarom…

Ik startte mijn loopbaan als adviseur in het milieu-advies. Na een aantal jaren gewerkt te hebben op het gebied van bodemkwaliteit en milieu werd ik ongeduldig. Werken aan een schonere en mooiere leefomgeving moest toch effectiever kunnen?

In plaats van het opruimen van verontreinigingen is het beter te werken aan het voorkomen ervan. Ik pakte de handschoen op startte mijn opleiding bedrijfskunde vanuit de vraag: welke keuzes maken bedrijven en wat is de relatie met milieuverontreiniging? Zijn bedrijven alleen gericht op financiële winst en waarom werken bedrijven zoals ze werken? Kun je ook ondernemen zonder milieuverontreiniging? Met een master veranderkunde gericht op duurzaam ondernemen zag ik dat het ander kon. Je kunt als bedrijf werken met een duurzame strategie waarin de tegenstellingen tussen natuur en economie worden omgezet in synergie. En met dat inzicht richtte ik in 2012 Biodiversity in Business op.

Frederiek van Lienen

Biodiversity in Business

Het belang van biodiversiteit  voor bedrijven wordt vaak onderschat. Biologische diversiteit vaak wordt benaderd als de hoeveelheid verschillende planten en dieren en niet wordt beoordeeld op haar functie voor ons leefsysteem. Biodiversity in Business verbindt business language en biologentaal.

Biodiversity in Business heeft als missie om biodiversiteit en natuurlijk kapitaal op een duurzame manier te verankeren in de economie. Wij laten zien wat er moet veranderen om biodiversiteit een plek te geven in de business modellen van stakeholders in de landbouw, in het voedselsysteem, in alle economische sectoren die afhankelijk zijn van natuurlijk kapitaal. Op deze manier brengen wij Biodiversity in Business.

Hoe we dat doen?

Onze missie

Wij geloven:

in synergie tussen natuur en economie;
dat benutting van oplossingen uit de natuur daarin een belangrijke rol kan spelen.

Wij willen:

duurzaamheid stimuleren door problemen te voorkomen in plaats van symptomen te bestrijden.

We zijn:

resultaatgericht en ondernemend;
creatief en oplossingsgericht;
sterk in het verbinden van stakeholders.

Wij houden van:

verandering en innovatie.

Persoonlijk advies?

Onze visie

Wij werken aan een betere balans tussen natuur en economie

Bio-inspired business

Biodiversity in Business gaat verder dan duurzaam ondernemen als verbeterstrategie van de huidige bedrijfsvoering. Wij brengen de waarde van de natuur ín een onderneming. Daarbij vertalen wij natuurlijke functies, vormen en processen in pragmatische oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken. Op deze manier brengen wij economische waarde en de waarde van de natuur bij elkaar in win-win situaties: voor de natuurlijke omgeving én een aantrekkelijk verdienmodel. Dit noemen wij bio-inspired business.

Sustainable by design: voorkomen in plaats van genezen

Daar waar ogenschijnlijk tegenstellingen of dilemma’s zijn tussen natuur en economie, kijken wij naar oorzaken en bespreken onbesproken uitgangspunten. Zo verliezen we ons niet in end-of-pipe oplossingen, maar kiezen we voor het voorkomen van problemen in plaats van genezen. Wij verbinden verschillende perspectieven met elkaar, waarmee we nieuwe oplossingen ontwerpen. Deze oplossingen zijn sustainable by design: in balans met de natuur, gebaseerd op waarden uit de natuur, ontworpen met principes uit de natuur.

Verandering vooruit

Iedereen heeft de mogelijkheid om te kiezen voor een positieve verandering. Wij werken daarom graag samen ondernemers, bedrijven en ondernemende overheden of gebiedspartijen die lef hebben en echt iets willen bereiken. Win-win situaties organiseren kan. Als we vernieuwende samenwerkingen opzoeken, elkaar iets gunnen en we ons realiseren dat we met economische activiteiten het landschap kunnen maken of breken.

Vernieuwende organisatiemodellen

Omdat er een nieuwe balans ontstaat tussen natuur en economie zijn er nieuwe organisatiemodellen nodig om publieke en private rollen her te verdelen. Voorbeelden hiervan zijn samenwerkingen in een gebiedsaanpak en publiek-private samenwerkingen en hybride organisaties met meervoudige waarde. Het initiatief voor deze veranderingen vraagt om verbinding en overbrugging van belangen. Biodiversity in Business neemt dit initiatief, onderneemt met een maatschappijk doel en helpt partijen met het organiseren van deze rol.

Een keer brainstormen?

Bekijk ons aanbod

Ontmoet ons team