Advies

Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant

Wanneer: September 2022 – januari 2023.

Provincie Noord-Brabant wil de biologische sector de komende jaren versterken en streeft naar 15% biologisch landbouwareaal in 2030. Deze ambitie is opgenomen in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Om het biologisch areaal substantieel te kunnen laten groeien en de biologische sector te laten groeien zal de sector uit de niche moeten stappen.

Om deze ambitie te realiseren heeft de provincie Noord-Brabant aan Biodiversity in Business gevraagd een strategisch plan van activiteiten op te stellen.  Dit plan is gebaseerd op een strategische analyse van het maatschappelijk systeem en de actoren in het biologische landbouw en voedselsysteem.

Hiervoor is in september en oktober 2022 een inventarisatie uitgevoerd. Als onderdeel zijn 10 actoren geïnterviewd, uit zowel de gangbare als biologische sector. Daarnaast heeft Biodiversity in Business 30 november 2022 een bijeenkomst georganiseerd op het Provinciehuis in Den Bosch, met verschillende actoren in de (Brabantse) biologische sector.

Tijdens deze gesprekken zijn kansen en acties opgehaald om biologische landbouw te stimuleren, en verschillende samenwerkingen verkend.

Als resultaat is in december 2022 een Plan van Aanpak aangeleverd, met daarin concrete acties op verschillende niveaus om de biologische sector in Noord-Brabant te versterken.

Dit project is in samenwerking met Bionext, het Louis Bolk instituut en de provincie Noord-Brabant.