Verrijkende Landbouw

Wanneer: januari 2019 – april 2021 Renée was mede-kwartiermaker van het programma Verrijkende Landbouw. Verrijkende Landbouw heeft, in samenwerking met heel veel organisatie en partijen, gewerkt [...]

Initiatief Bewust Bodemgebruik

Wanneer: september 2008 – heden Renée is één van de drijvende krachten achter het maatschappelijk initiatief Bewust Bodemgebruik. Het initiatief Bewust Bodemgebruik is 12 jaar geleden opgericht; [...]

BodemUP 2.0

Opdrachtgever: De provincie Noord-Brabant Wanneer: augustus 2021 – december 2021 BodemUP 2.0 is een programma met als doel in de periode 2022 – 2027 binnen een aantal prioritaire agrarische [...]

Duurzame pacht

Biodiversity in Business heeft in 2020 de start-up challenge ‘Duurzaam gebruik pachtgronden’ gewonnen. Het doel van deze start-up challenge (uitgeschreven door het ministerie van LNV) was om een [...]

Regiodeal Foodvalley

Opdrachtgever: De gemeente Ede Wanneer: juli 2019 – heden In de Regiodeal Foodvalley werken verschillende gemeentes, van Putten tot Rhenen, samen met partijen aan voeding, gezondheid en duurzame [...]

De Landschapsboeren

Opdrachtgever: De provincie Noord-Brabant Wanneer: december 2019 – heden De coöperatie de Landschapsboeren bestaat uit acht melkveehouders die de natuur en het landschap centraal stellen in hun [...]

Provincie Utrecht

Opdrachtgever: Provincie Utrecht Wanneer: augustus 2017 – december 2018 In de afgelopen jaren heeft de overheid burgers en bedrijfsleven proberen te betrekken bij het onderwerp natuur, maar dat [...]

Financieringstafels

Opdrachtgever: De provincie Noord-Brabant Wanneer: december 2019 – heden In de regeling natuurinclusieve veehouderij stimuleert de provincie stimuleert boeren om meer natuurinclusief te [...]

Business modellen Carbon Farming

Opdrachtgever: Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) in het kader van North Sea Region Programme van de Europese Unie. Wanneer: september 2019 – heden Carbon Farming is een [...]

page 1 of 2