Advies

Opdrachtgever: De provincie Noord-Brabant

Wanneer: augustus 2021 – december 2021

BodemUP 2.0 is een programma met als doel in de periode 2022 – 2027 binnen een aantal prioritaire agrarische gebieden in Noord-Brabant  door middel van het toepassen van gevalideerde bodemmaatregelen een zodanig bodemvitaliteit te bewerkstelligen dat de opgaven van de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn worden behaald. En wordt bijgedragen aan een robuust bodem- en watersysteem dan voorzien in goede gewasopbrengsten en maatschappelijke diensten.

In de periode augustus tot en met november 2021 heeft Renée de projectleider van BodemUP 2.0 vervangen.