Advies

Wanneer: 2021 – 2023

Om duurzaam gebruik van pachtgronden te stimuleren heeft LNV in 2020 een start-up challenge‘ Duurzaam gebruik pachtgronden’ uitgeschreven. Biodiversity in Business heeft deze challenge gewonnen en in samenwerking met de Koe Rentmeesters gewerkt aan het ontwikkelen van een digitale tool die duurzame pachtconstructies tussen verpachters en pachters stimuleert. De tool is ontwikkeld door DACOM en is in het programma BoerenBunder onder gebracht.

Boer&BunderPacht is een nieuwe omgeving in BoerenBunder om duurzame pachtafspraken te stimuleren. Met duurzame pachtafspraken worden afspraken gemaakt over duurzaam grondgebruik door de pachter, en over de beloning die de verpachter daar tegenover zet. Met Boer&BunderPacht zie je onder andere de gebruikstitel van alle landbouwpercelen in Nederland. Verpachters kunnen hun duurzaam pachtbeleid invoeren voor hun percelen. Pachters krijgen inzicht in pachtmogelijkheden en verschillende beloningen voor de voorwaarden.

Gezien de grote belangstelling voor het onderwerp duurzaam grondgebruik en duurzame pacht zijn we eind 2022 ook een Netwerk Duurzame Pacht opgestart. We organiseren verschillende themabijeenkomsten op het gebied van duurzame pacht en duurzaam grondgebruik. Hiermee dragen we bij aan verbetering van wet- en regelgeving, uitwisseling van kennis in brede zin en het vergroten van transparantie rondom duurzaam grondgebruik. Ben je een pachter, verpachter, rentmeester, terreinbeherende organisatie, advies- of onderzoeksbureau of beleidsmedewerker? Meld je dan hier aan om de nieuwsbrief te ontvangen en op de hoogte te blijven van de bijeenkomsten en nieuwste ontwikkelingen in de pachtwereld.