Advies

Opdrachtgever: Gebiedscoöperatie Het Binnenveld 

Wanneer: begin 2022- heden 

Lodewijk Pool en Frederiek van Lienen zijn begin 2022 bijeengekomen om in het Binnenveld (het gebied tussen Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal) een onderling samenwerking onder de agrarische ondernemers te organiseren in de vorm van een gebiedscoöperatie.  Aanleiding hiervoor was de start van de gebiedsaanpak Binnenveld, medio 2021 geïnitieerd door de gemeente Ede, om de opgaven rondom woning, stikstof, lokale energie af te stemmen. In deze samenwerking waren de agrarische ondernemers zich niet gelijkwaardig vertegenwoordigd. 

Op 16 juni 2022 is de Gebiedscoöperatie Het Binnenveld opgericht. Doel van de Gebiedscoöperatie is om in gelijkwaardige samenwerking tussen de gebiedspartijen en de agrariërs in het Binnenveld de toekomstvisie voor het Binnenveld gezamenlijk concreet te maken.  

De coöperatie streeft naar een toekomstperspectief van het Binnenveld als gebied waarin duurzame voedselproductie kan plaatsvinden met een verdienmodel voor de volgende generatie boeren en behoud en versterking van het aanwezige agrarische cultuur- en natuurlandschap. Gezien de andere ruimtelijke opgaven die er momenteel op het Binnenveld afkomen, vinden de boeren het belangrijk om mee te denken hoe deze opgaven kunnen worden verbonden aan het toekomstperspectief.  

Biodiversity in Business was de aanjager van dit proces en ondersteunt de gebiedscoöperatie momenteel op verschillende vlakken.