Verrassende Inzichten

Geschreven door Frederiek van Lienen

In de case-study Ondernemen met Natuurlijk Kapitaal in de Voedselsector (PBL) heb ik verschillende stakeholders in het voedselsysteem gesproken over de werking van economie op de verduurzaming van het voedselsysteem. IN deze case studie heb ik vijftien innovatieve ondernemers geïnterviewd over hun bedrijfs-strategische keuzes en de positie van hun bedrijf in het voedselsysteem. Een belangrijk inzicht uit dit deze case studie is dat de diversiteit van ons dieet samenhangt met de diversiteit van ons landschap en het landbouwsysteem. Ons eetpatroon bepaalt feitelijk het landschap, omdat hetgeen we eten op het land wordt verbouwd. Dus hoe eenzijdiger ons dieet, hoe minder variatie we in het landbouwsysteem met haar gewassen en dieren terugvinden.

Voedselpatroon, peulvruchten en het natuurlijke systeem

“Als voedingscentrum stimuleren wij consumenten tot een gezonde en meer duurzame voedingskeuze. Wij richten ons advies op het hele voedselpatroon, dus niet op specifieke producten. Wel kijken we of die producten binnen of buiten de schijf van vijf vallen en of ze voorzien in bepaalde voedingsstoffen die bijdragen aan de gezondheid. Dit laatste is natuurlijk een lastige, de vraag voor producenten van voedingsmiddelen is of ze deze claim waar kunnen maken. Maar als je kijkt op het niveau van het voedselpatroon, kun je kijken naar het voedselaanbod, of dat wel gezond is. Dat is voor ons nu nog een brug te ver maar alles hangt wel met elkaar samen. Neem bijvoorbeeld het wekelijks eten van peulvruchten, dat nu in ons advies is opgenomen. De peulvruchten verdwijnen bijna uit Nederland. Hierdoor kunnen de akkerbouwers niet investeren in productontwikkeling en gaat de culinaire traditie hoe je peulvruchten bereidt verloren. Hierdoor mis je diversiteit in het teeltplan en mis je in de rotatie een gewas met stikstofbinding, wat zeker belangrijk is in natuurgebieden, waar je niet mag bemesten. Dan mis je dus kansen om die samenhang tussen gewassen, bodem, klimaat en leefomgeving te benutten.” (Corné van Dooren, Voedingscentrum)

 

Meer lezen?

https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2016-ondernemen-met-natuurlijk-kapitaal-in-voedselsector-2554.pdf

Laat een reactie achter