Advies

Opdrachtgever: De gemeente Ede

Wanneer: juli 2019 – heden

In de Regiodeal Foodvalley werken verschillende gemeentes, van Putten tot Rhenen, samen met partijen aan voeding, gezondheid en duurzame landbouw. Binnen het programma landbouw dat Boer aan het Roer heet, wordt een proeftuin ingericht. Daarin werken deelnemers aan een toekomstbestendige landbouw in de Vallei. Bodem en waterkwaliteit, circulair veevoer en emissie reducerende maatregelen staan centraal in het programma.

Veel agrarische ondernemers willen aan de slag met verduurzamen van hun bedrijf. Zij werken aan minder uitstoot van fijnstof of ammoniak, duurzamer veevoer, goed bodembeheer. De wil of ambitie is er, maar vaak ontbreekt het aan mogelijkheden. Bijvoorbeeld  een gebrek aan financiële middelen, aan (vak)kennis of inzicht in (het effect van) maatregelen en de betaalbaarheid ervan. Voor verduurzaming is meer nodig dan het bieden van ‘technologische’ oplossingen of het wegnemen van belemmeringen door wet- en regelgeving.

Daarom biedt de Regiodeal ook workshops en cursussen aan boeren om de slag naar duurzaamheid te kunnen bekostigen. Het aanbod varieert van 1) Introductieworkshop Nieuwe Verdienmodellen, 2) Masterclass Produceren in de Korte Keten, 3) Gebiedsaanpak om maatschappelijke diensten van boeren te verwaarden.

Biodiversity in Business ontwikkelt trainingsmateriaal, geeft trainingen, begeleidt de gebiedsaanpak en ondersteunt bij het programma management. Het Wageningen Economic Research Centre (WEcR) is ook betrokken bij het programma en geeft de Masterclass Produceren in de Korte Keten.

Meer lezen over de Regiodeal? Klik hier.