Verrassende Inzichten

De waarde van biodiversiteit voor het bedrijfsleven

Geschreven door Frederiek van Lienen

Direct of indirect heeft ieder mens en ieder bedrijf met biodiversiteit te maken. Biodiversiteit levert aan mens en bedrijf verschillende natuurlijke producten en diensten die ons welzijn ten goede komen (ecosysteemdiensten). Zoals bijvoorbeeld voedsel, schoon drinkwater, een schone bodem of een groene omgeving om te recreëren. Verlies van biodiversiteit betekent een verlies van deze diensten en leidt tot een afname van ons menselijk welzijn. Veranderingen in biodiversiteit kunnen ook directe of indirecte gevolgen hebben voor het bedrijfsleven, zoals bijvoorbeeld het opraken van natuurlijke grondstoffen of risico’s als gevolg van klimaatverandering. Goed beheer en behoud van biodiversiteit en ecosysteemdiensten is daarom van belang voor mens en bedrijf.

Sommige ecosysteemdiensten hebben naast hun invloed op het welzijn van de mens, ook veel waarde voor een bedrijf (natural capital). Denk aan de waarde van natuurlijke grondstoffen zoals hout, schoon water, gewassen voor voeding en drank, smaakstoffen enzovoorts. Ook de beleving van natuur of een groene omgeving kunnen van directe waarde voor een bedrijf zijn, vanuit het perspectief van de gezondheid van medewerkers (afname van ziekteverzuim) of de verhoging van de vastgoedwaarde van een bedrijfslocatie.

Het primaire doel van een bedrijf is het creëren van waarde voor haar aandeelhouders en het garanderen van haar lange termijn voortbestaan. De toevoerdiensten en de culturele diensten van ecosystemen leveren directe waarde voor bedrijven en zijn vaak voorwaarde voor hun ‘core-business’ (zie het voorbeeld van Unilever in hoofdstuk 1 van het rapport in de Edepot link).

In figuur 2 is een koppeling gemaakt tussen de vier typen ecosysteemdiensten en verschillende bedrijfsbelangen.

Figuur 2. Van biologentaal naar business language

Dit schema laat zien dat de verschijningsvorm van biodiversiteit niet altijd hetzelfde is. Zo zijn bijvoorbeeld gezondheid, groenbeleving of smaak- of kwaliteitskenmerken van grondstoffen te danken aan ecosysteemdiensten die niet direct zichtbaar zijn. De waarde van ecosysteemdiensten voor bedrijven kan op meer vlakken liggen, dan alleen in de groene en ruimtelijke dimensie waar men in eerste instantie aan denkt.

 

Meer lezen:

http://edepot.wur.nl/217637

Laat een reactie achter