Advies

Opdrachtgever: Stichting WIJ.land
Wanneer: april 2019 – juni 2019

Hoge koop- en pachtprijzen van landbouwgrond stimuleren intensief grondgebruik en bemoeilijken bedrijfsovername en zij-intreding in de landbouw. WIJ.land wil, in samenwerking met een aantal andere maatschappelijke partijen, duurzaam grondgebruik en toegang tot land voor duurzame agrariërs verbeteren en is hiervoor op zoek naar een passend financieel instrument. Biodiversity in Business helpt mee om het ontwerp en de implementatie van dit financiële instrument vorm te geven.

Biodiversity in Business ondersteunde in dit ontwikkeltraject door het proces te coördineren. We organiseerden verschillende sessies om met de initiatiefnemers een passend samenwerkingsverband vinden. Ook droegen we bij met het opstellen van het projectplan. Daarnaast brachten wij kennis in over landbouwgrondfinanciering en zochten wij verschillende elementen van het financiële instrument verder uit.

In deze opdracht hebben wij een rol als programma ondersteuning.

Laat een reactie achter