Onderzoek

Opdrachtgever: PBL programma Natuurlijk Kapitaal
Wanneer: juni 2014  – juni 2016

In dit onderzoek is gekeken naar de rol van natuurlijk kapitaal in duurzame business modellen van innovatieve ondernemers in het voedselsysteem. Welke strategische bedrijfsbeslissingen maken innovatieve ondernemers in het voedselsysteem, waarmee zij een vernieuwend business model hebben opgebouwd? Wat betekenen deze beslissingen voor hun bedrijfsmodel, hun rentabiliteit, maar ook voor hun impact op het natuurlijke systeem? Wat maakt hun bedrijfsmodellen wel of niet economisch haalbaar? Hoe verhouden deze ondernemers zich tot de dominante en gevestigde spelers in het voedselsysteem?

Resultaten:

Laat een reactie achter