Lerende Evaluatie Gebiedsaanpak

Opdrachtgever: LNV, directie Natuur, Visserij en Landelijk Gebied  Wanneer: 2021-2022  In samenwerking met het VU Athena Instituut, en in opdracht van LNV, directie Natuur, Visserij en Landelijk [...]

Onderzoek Regeneratieve Landbouw

Opdrachtgever: Top Institute for Food and Nutrition Wanneer: september 2018 – september 2022 In het onderzoeksproject regeneratieve landbouw wordt gewerkt aan een toekomstperspectief voor de [...]