Advies, Werk

Wanneer: 2019 – heden

Verschillende provincies zijn op zoek naar instrumenten om agrarische ondernemers te helpen om een plan te maken voor natuurinclusieve landbouw.

Biodiversity in Business heeft hiervoor deze leidraad ontwikkeld. De leidraad wordt gebruikt door ondernemerscoaches en kennisinstellingen als kapstok voor een toekomstgericht en natuurinclusief bedrijfsplan, waarin rekening is gehouden met alle facetten van het bedrijf.

De leidraad biedt de ondernemers inzicht in dat natuurinclusieve landbouw meer is dan het implementeren van landbouwtechnische maatregelen, maar dat het ook de mogelijkheid biedt om een toekomstbestendig duurzaam bedrijfsplan op te stellen.

In de leidraad zitten 5 praatplaten waarvan de invulling van de meerwaarde voor natuur specifiek gemaakt is om natuurinclusieve landbouw concreet te maken. In het gesprek met de ondernemers gaan we in op maatregelen, voorwaarden en KPI’s en zaken die provincie of locatie specifiek zijn.

De leidraad wordt door provincies gebruikt als handreiking richting ondernemers, de leidraad wordt ook gebruikt als cursusmateriaal voor de cursus natuurinclusief ondernemen voor agrarische ondernemers bij de HAS Green Academy.

leidraad-werkboekje-spreads