De kracht van de wortel

Duurzaam ondernemen is ondernemen met positieve impact. De ondernemer streeft zelf vanuit zijn bedrijfsperspectief naar een positieve bijdrage aan de maatschappelijke opgaven die er liggen. Dit [...]

Lessen uit gebiedsprocessen

Wanneer: 2023 – heden Sinds de inzet van het Nationaal Plan Landelijk Gebied worden gebiedsprocessen ingericht om de landbouwtransitie vorm te geven. Met name in landbouwgebied rondom [...]

Leidraad Natuurinclusieve Landbouw

Wanneer: 2019 – heden Verschillende provincies zijn op zoek naar instrumenten om agrarische ondernemers te helpen om een plan te maken voor natuurinclusieve landbouw. Biodiversity in [...]

Netwerk Duurzame Pacht

Netwerk Duurzame Pacht Wanneer: oktober 2022 – heden Duurzaam grondgebruik en duurzame pacht zijn urgente en actuele thema’s. Zo zien we dat verpachters zoeken naar mogelijkheden om [...]

Boer&Bunder Pacht

Wanneer: 2021 – 2023 Om duurzaam gebruik van pachtgronden te stimuleren heeft LNV in 2020 een start-up challenge‘ Duurzaam gebruik pachtgronden’ uitgeschreven. Biodiversity in Business [...]

Gebiedscoöperatie Het Binnenveld

Opdrachtgever: Gebiedscoöperatie Het Binnenveld  Wanneer: begin 2022- heden  Lodewijk Pool en Frederiek van Lienen zijn begin 2022 bijeengekomen om in het Binnenveld (het gebied tussen [...]

Lerende Evaluatie Gebiedsaanpak

Opdrachtgever: LNV, directie Natuur, Visserij en Landelijk Gebied  Wanneer: 2021-2022  In samenwerking met het VU Athena Instituut, en in opdracht van LNV, directie Natuur, Visserij en Landelijk [...]

BodemUP 2.0

Opdrachtgever: De provincie Noord-Brabant Wanneer: augustus 2021 – december 2021 BodemUP 2.0 is een programma met als doel in de periode 2022 – 2027 binnen een aantal prioritaire agrarische [...]

page 1 of 3