Onderzoek

Opdrachtgever: LNV, directie Natuur, Visserij en Landelijk Gebied 

Wanneer: 2021-2022 

In samenwerking met het VU Athena Instituut, en in opdracht van LNV, directie Natuur, Visserij en Landelijk gebied, heeft Biodiversity in Business een lerend onderzoek uitgevoerd naar de gebiedsgerichte aanpak van de Gebiedsonderneming Duinboeren en Maatschappij rond de Loonse en Drunense Duinen. 

Aan de hand van interviews met gebiedspartijen en betrokken Duinboeren zijn leerpunten en inzichten opgehaald over de organisatie van deze integrale gebiedsaanpak, de financiering en het veranderproces dat is doorgemaakt. Ook zijn reflecties van Frederiek van Lienen opgenomen als input voor dit onderzoek. Dit zijn ook leerpunten met betrekking tot het ontwerp van de aanpak en vanuit haar ervaring met betrekking tot de aansturing van een gebiedsorganisatie. De resultaten van het onderzoek zijn beschreven in een beleidsnotitie voor overheden en in een brochure voor gebiedsstakeholders en agrarische ondernemers. 

Met enige regelmaat organiseren wij webinars waarin de inzichten en leerpunten van deze integrale gebiedsaanpak voor de landbouwtransitie worden gedeeld. 

Wil je op de hoogte blijven van het onderzoek en/of de beleidsnotitie ontvangen, mail dan naar info@biodiversityinbusiness.eu. 

Bekijk de brochure hier.