Advies

Opdrachtgever: Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) in het kader van North Sea Region Programme van de Europese Unie.

Wanneer: september 2019 – heden

Carbon Farming is een veelbelovende manier om klimaatverandering te vertragen en om de vruchtbaarheid van onze landbouwgrond te vergroten. Boeren leggen CO2 vast door het organische stof gehalte in de bodem te verhogen. Het toepassen van bodemverbeteringsmaatregelen vraagt (extra) inspanning van de boer.

Binnen dit project ondersteunt Biodiversity in Business bij het ontwikkelen en toetsen van business modellen, samen met ketenpartijen en partijen buiten de agri & foodketen, om hun CO2-uitstoot te compenseren en boeren en tuinders te belonen voor hun inspanningen.

Laat een reactie achter