Advies, Werk

Netwerk Duurzame Pacht

Wanneer: oktober 2022 – heden

Duurzaam grondgebruik en duurzame pacht zijn urgente en actuele thema’s. Zo zien we dat verpachters zoeken naar mogelijkheden om hun grond duurzaam te laten beheren en dat pachters willen komen tot nieuwe pachtcontracten die dit mogelijk moeten maken. Er is een behoefte aan kennisdeling en inspiratie rondom het onderwerp duurzame pacht en duurzaam grondgebruik. Daarom heeft Biodiversity in Business, in opdracht van het ministerie van LNV, het landelijk lerend netwerk over duurzame pacht en duurzaam grondgebruik opgericht.

Met dit netwerk organiseren we verschillende themabijeenkomsten op het gebied van duurzame pacht en duurzaam grondgebruik. Hiermee dragen we bij aan verbetering van wet- en regelgeving, uitwisseling van kennis in brede zin en het vergroten van transparantie rondom duurzaam grondgebruik. Leden van het netwerk zijn o.a. pachters, verpachters, rentmeesters, terreinbeherende organisaties, advies- en onderzoeksbureaus en beleidsmedewerkers. Het netwerk wordt gedragen door een enthousiast kernteam, dat bestaat uit Michiel de Koe (De Koe Rentmeesters), Jolan Knol (LBP|Sight), Andrea Almasi (Provincie Noord-Brabant), Simon Kapteijn (Kapteijn Grondzaken), Klarien Klingen (Toekomstboeren), en Renée Zijlstra en Tessa Molhuizen (Biodiversity in Business).

In maart 2023 hebben we een webinar georganiseerd over de mogelijkheden voor duurzame pacht in relatie tot het Didam arrest. Op 25 april was het netwerk duurzame pacht mede-organisator van het evenement Boer, Bunder & Pacht. Tijdens de volgende bijeenkomst behandelen we duurzame pacht in relatie tot het GLB en de ecoregelingen. Deze bijeenkomst vindt online plaats op 7 juni 2023 van 10.30 tot 12.00 uur. Je kan deelnemen via deze link.

Wil je op de hoogte blijven van de bijeenkomsten en de nieuwste ontwikkelingen in de (duurzame) pachtwereld? Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief.

Foto: Klarien Klingen